Vragenlijst: Heb jij te maken met een light-psychopaat

Deze vragenlijst is bedoeld voor mensen die willen uitmaken of ze in hun leven te maken hebben met een light-psychopaat of niet. Doe de vragenlijst enkel voor één persoon. Als je meerdere personen wil ‘checken’ doe dat door deze vragenlijst voor elke persoon apart opnieuw te doen. Je moet deze vragenlijst zien als een eerste stap. Er is een dunne lijn tussen normaliteit en het afwijkende. We willen je daarom op het hart drukken om deze afweging met de nodige zorgvuldigheid te maken. Ook psychisch gezonde mensen zullen zich af en toe keren tegen jou, of jou op een weinig liefdevolle manier bejegenen of zelfs heel zware kritiek op jou hebben. Maar dat betekent niet meteen dat deze persoon een light-psychopaat is. De beslissing of iemand een light-psychopaat is of niet, maak je in de eerste plaats vanuit jouw geweten. Je verstand speelt natuurlijk een belangrijke rol, maar het is jouw geweten dat weet of jouw beslissing een gevolg is van eerbare gevoelens zoals het beschermen van jezelf of eerder vanuit minder fraaie emoties voortkomt zoals rancune, haat of jouw ego.

We beginnen met enkele vragen over jouw persoonlijke situatie. Deze 10 vragen zijn helemaal anoniem en zijn enkel bedoeld om de situatie van de prooien van light-psychopaten in kaart te kunnen brengen.

Jouw situatie

1. Geslacht
Man Vrouw

2. Leeftijd
-18 18-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 +81

3. Waar woon je?
België
Provincie Vlaams-Brabant
Provincie West-Vlaanderen
Provincie Oost-Vlaanderen
Provincie Limburg
Provincie Antwerpen
Brussel Hoofdstedelijk Gewest
Wallonië

Nederland
Groningen
Friesland
Drenthe
Overijssel
Flevoland
Gelderland
Utrecht
Noord-Holland
Zuid-Holland
Zeeland
Noord-Brabant
Limburg

Ergens anders

4. Welke relatie heb je met jouw light-psychopaat? Mijn light-psychopaat is …
een collega
een leidinggevende
een familielid
mijn partner
mijn ex-partner
mijn kind
een vriend(in)
een buur
mijn ouder
andere

5. Wie heeft jou aan het denken gezet over deze persoon?
ikzelf
een boek
iemand uit mijn familie
een vriend(in) of kennis
een professional
andere

6. Hoelang sta je of heb je met deze persoon in contact gestaan?
enkele weken
enkele maanden
1-5 jaar
6-10 jaar
11-15 jaar
16-20 jaar
+20 jaar

7. Heb je nog steeds contact met deze persoon?
Ja
Nee

8. In welke mate beheerst deze persoon jouw denken of welzijn?
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

9. Heb jij last (of heb je last gehad) van lichamelijke of psychische klachten?
geen klachten
lichamelijke klachten
pijn
emotionele uitputting
depressie
burn-out
psychiatrische klachten
suïcidale gedachten
suïcidale poging(en)

10. Indien je iets wil delen over jouw situatie, kan dat hier
Vul in:


Nu gaan we van naar de kenmerken van de light-psychopaat. Benader deze lijst met gezond verstand want niet al deze kenmerken moeten tegelijkertijd aanwezig zijn om te kunnen zeggen dat iemand een light-psychopaat is of niet. Blijf niet te lang focussen op een kenmerk. Neem je eerste reactie en vanuit dat gevoel kies je een score. Het effect dat een light-psychopaat op iemand heeft is meestal van subjectieve aard. Je kan dat niet van buitenaf beoordelen. Doe daarom deze vragenlijst enkel als je een vermoeden hebt dat je met een light-psychopaat te maken hebt. Voordat je een score plakt op een kenmerk zorg dat dit vanuit jouw geweten ook klopt. Je kan een kenmerk een score tussen 0 en 5 geven: 0 voor de kenmerken die niet van toepassing zijn en 5 de maximale score voor het betreffende kenmerk. Indien je een bepaald kenmerk niet kan inschatten, kan je dit ook aanklikken (“kan ik niet inschatten”) en hoef je voor dit kenmerk geen score te geven.

De kenmerken van de light-psychopaat

1. De persoon doet zich anders voor dan hij is.
Deze persoon vermomt zich als iemand die hij niet is. Hij weet bijvoorbeeld perfect het beeld van zichzelf te verspreiden van liefhebbende persoon met veel verantwoordelijkheidszin, of van succesvol zakenman, om op deze manier anderen te doen geloven in dit mooie plaatje.
Kan ik niet inschatten
0
1
2
3
4
5

2. De persoon is in alle opzichten beter
De persoon zorgt er voor dat jij jezelf altijd en op elk gebied als minder competent of minder belangrijk ziet dan hem. Hij wil dat je opkijkt naar hem, en je jezelf als minder waard beschouwt. Let hierbij op dat een light-psychopaat dit kenmerk vaak zal maskeren omdat hij weet dat dit in de meeste contexten sociaal geen wenselijk gedrag is.
Kan ik niet inschatten
0
1
2
3
4
5

3. De persoon speelt met taal.
De persoon is heel taalvaardig en speelt met betekenissen van woorden om er voor te zorgen dat jij gaat doen wat hij wil. Hij haalt bijvoorbeeld makkelijk jouw woorden uit hun context of pakt je aan op hoe je dingen zegt en niet over wat je in wezen zegt.
Kan ik niet inschatten
0
1
2
3
4
5

4. De persoon is als de dood voor kritiek.
De persoon wil enkel de perfectie uitstralen. Daarom is hij als de dood dat anderen die perfectie zouden kunnen doorprikken. Zelfs opmerkingen die niet als kritiek bedoeld zijn, maar die door anderen zo zouden kunnen worden opgevat, liggen zeer moeilijk bij deze persoon en zullen altijd een reactie krijgen. En dan is aanvallen zijn beste verdediging, zolang de anderen bekritiseerd worden kan de persoon niet het onderwerp zijn van hun kritiek.
Kan ik niet inschatten
0
1
2
3
4
5

5. De persoon is een zeer goed strateeg.
De persoon is iemand die tien zetten vooruit denkt en dan al weet wat hij zal doen. Hij is een schaker en schaakt met mensen, is iemand die zeer strategisch denkt, ook al laat hij vaak uitschijnen dat hij zeer onbevangen in het leven staat. Achter alles zit een perfect uitgedachte strategie.
Kan ik niet inschatten
0
1
2
3
4
5

6. De persoon wil controle
De persoon wil de touwtjes strak in handen hebben. Hij wil controle over jou maar ook over andere mensen. Indien mensen uit die controle proberen te geraken, zal hij alles in het werk stellen om die controle terug te krijgen. Dit is essentieel voor hem.
Kan ik niet inschatten
0
1
2
3
4
5

7. De persoon gaat systematisch over jouw grenzen
Wanneer je je grenzen aangeeft - ook al zeg je een duidelijke en assertieve neen - lijkt het alsof jouw grenzen voor deze persoon niet bestaan. Het enige moment dat hij jouw vraag wel zal respecteren, is als hem dat zelf niets uitmaakt.
Kan ik niet inschatten
0
1
2
3
4
5

8. De persoon liegt
De persoon liegt zo goed dat iedereen hem gelooft. Hij gelooft meestal zelf zijn eigen leugens, interpreteert de waarheid naar zijn eigen hand en is overtuigd van zijn gelijk. Ook al betrap je deze persoon op een leugen, heeft hij altijd naderhand een goede uitleg of excuus hiervoor.
Kan ik niet inschatten
0
1
2
3
4
5

9. De persoon heeft geen empathie.
De persoon mist het vermogen om zich in te leven in de emoties van anderen. Hij kan emoties enkel simuleren maar niet echt voelen. Hierdoor kan geen echte verbinding ontstaan tussen de persoon en andere mensen. Mensen zijn voor hem gebruiksvoorwerpen.
Kan ik niet inschatten
0
1
2
3
4
5

10. De enige drijfveer van deze persoon is zijn eigenbelang
De persoon is er op gericht om te krijgen wat hij wil. Als hij iets wil, is hij daar heel vasthoudend in en laat niet los tot hij gekregen heeft wat hij wil. Meestal blijf je zelf met lege handen achter of gaat dat ten koste van jezelf. Het specifieke is dat hij enkel bezig kan zijn met zijn belangen, de belangen van anderen zal hij nooit laten meespelen in zijn beslissingen, tenzij de belangen van anderen toevallig in het verlengde liggen van zijn eigen belangen.
Kan ik niet inschatten
0
1
2
3
4
5

11. De persoon wil al je geheimen kennen
Hij pikt alle informatie over jou op die op een dag belangrijk kan zijn om jou onder druk te zetten. Vaak zal hij daarbij actief op zoek gaan naar informatie over jou en zal hij het laten overkomen als een gezonde interesse in jou. Alles wat je hem vertelt, kan en zal ooit gebruikt worden tegen je als hem dat goed uitkomt. Informatie is nooit zomaar informatie.
Kan ik niet inschatten
0
1
2
3
4
5

12. De persoon maak je angstig
Je voelt een onverklaarbare angst als je in contact komt met deze persoon. Deze angst kan variëren van licht op je hoede zijn tot echt verlamd voelen. Na het contact blijft dit gevoel nog een tijd hangen, soms in lichte mate aanwezig, maar het kan ook met nog meer intensiteit ervaren worden. De angst wordt telkens aangewakkerd bij elk contact met deze persoon.
Kan ik niet inschatten
0
1
2
3
4
5

13. De persoon doet je twijfelen aan jouw waarnemingen
Je begint te twijfelen aan jouw intenties en aan jouw gezond verstand. Soms twijfel je aan dingen die je gezegd hebt of gedaan hebt. De twijfels worden groter na direct contact met de persoon. Als je het contact verbreekt, word je na een tijd helderder maar de twijfels nemen toe na elk contact. Op den duur, als het contact met deze persoon intensief is (zoals samenwonen, of samenwerken) worden de gevoelens van onzekerheid alsmaar groter en groter tot je niet langer meer keuzes durft te maken omdat je jezelf niet langer vertrouwt.
Kan ik niet inschatten
0
1
2
3
4
5

14. De persoon maakt je onzeker over jezelf
Door bepaalde uitspraken of houdingen van deze persoon begin je onzeker te zijn over jezelf. Je wordt onzeker gemaakt over je uiterlijk, over je kwaliteit, over je rollen (als ouder, als partner, als medewerker etc.). De persoon hoeft dingen niet uit te spreken, hij laat het zien in zijn houding en in zijn gedrag naar jou toe of naar anderen in jouw aanwezigheid. Jouw positieve eigenschappen worden nooit opgemerkt door deze persoon. Jouw tekortkomingen worden integendeel juist uitvergroot.
Kan ik niet inschatten
0
1
2
3
4
5

15. De persoon intimideert jou
Wanneer je iets anders wil doen dan de persoon wil dat je doet, zal hij suggereren dat je bepaalde zaken kan verliezen als je doorzet met jouw zin.
Kan ik niet inschatten
0
1
2
3
4
5

16. De persoon wekt bij jou schuldgevoelens op
Schuldgevoelens worden subtiel opgewekt, niet altijd met woorden maar meestal in de houding, met dat wat de persoon juist niet uitspreekt. Het komt er op neer dat deze persoon vindt dat jij dingen doet waardoor hij zich slecht en ongelukkig voelt. Je handelt bijvoorbeeld enkel vanuit eigenbelang en kwetst hem, jouw kinderen, jouw familie, jouw collega’s etc.
Kan ik niet inschatten
0
1
2
3
4
5

17. De persoon lokt conflicten uit
Op een subtiele wijze worden conflicten uitgelokt tussen jou en mensen uit jouw omgeving. De persoon richt zich in het bijzonder op mensen met wie het goed klikt, een goede collega, jouw dierbaren of mensen die je steunen.
Kan ik niet inschatten
0
1
2
3
4
5

18. De persoon heeft geen berouw
Als deze persoon iets fout heeft gedaan, of iets waardoor hij jou heeft gekwetst, zal hij daar nooit berouw over tonen. Ook niet als je hem daarop aanspreekt. Integendeel, hij zal jou overtuigen dat jij te gevoelig bent, te snel gekwetst en dat je het probleem bij jezelf moet zoeken.
Kan ik niet inschatten
0
1
2
3
4
5

19. De persoon profileert zichzelf als het slachtoffer
In relatie tot andere mensen zal deze persoon jou afschilderen als iemand die hem slecht behandelt en zichzelf als het slachtoffer.
Kan ik niet inschatten
0
1
2
3
4
5

20. De persoon vertoont geen gevoelens en emoties
Ook al praat deze persoon over gevoelens, hij kent ze niet echt. Hij kan geen emoties of gevoelens voelen. Geen liefde, geen medeleven maar ook geen angst. Deze persoon kan emoties simuleren maar in wezen is hij hol van binnen, er zit geen levendigheid in, geen passie. De persoon leeft onbewogen, op geen enkel terrein in zijn leven is er sprake van iets wat hij echt graag doet of waar hij oprecht blij van wordt. Alles is gekopieerd.
Kan ik niet inschatten
0
1
2
3
4
5

21. De persoon isoleert jou
Zonder dat je het vaak doorhebt, isoleert de persoon jou van je beste vrienden, van je familie of van de dingen die je vroeger graag deed. In een vriendschapsrelatie of een partnerrelatie wil de persoon jou helemaal voor zichzelf hebben.
Kan ik niet inschatten
0
1
2
3
4
5

22. Is er iets wat je in onze lijst mist?
Vul in:

Ik erken dat deze vragenlijst een hulpmiddel is maar geen diagnose stelt. Ik verklaar me akkoord met het feit dat RenaerZainea niet aansprakelijk is voor de beslissingen en de handelingen die ik neem op basis van het resultaat van deze vragenlijst.Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

* deze gegevens hebben we zeker nodig.